stranica_banner

215 216 217

  • Pearls Interference Mica Powder Prelivajući pigment

    Pearls Interference Mica Powder Prelivajući pigment

    Iridescentni pigment koji se sastoji od supstrata u obliku pločice i presvučenog na njemu (a) sloja uz supstrat, čiji je sloj sloj metalnog oksida koji se sastoji od jednog ili više Ce, Sn ili Fe oksida, i pri čemu se pigment sastoji od jednog ili više ponavljajućih skupova slojeva metalnog oksida Sn iza kojih slijedi Ti, ili (b) jedinica sloja Sn oksida i u njemu Ti oksida, jedinica koja se ponavlja jednom ili više puta.